Park- en introductiereglement LTV Leusden

Park- en introductiereglement LTV Leusden

4 juli 2016

A. Algemeen

 1. Auto(‘s) uitsluitend en correct parkeren op het parkeerterrein en fietsen in de fietsenrekken.
 2. Het dragen van tenniskleding en de bij de ondergrond passende tennisschoenen op de banen is verplicht. In de hal moeten de schoenen schoon zijn. Een normaal tennisschoenprofiel in de hal is geen bezwaar.
 3. De banen mogen alleen via de toegangshekken worden betreden.
 4. Honden mogen alleen aangelijnd op het park worden meegenomen. spelende kinderen en honden mogen niet op de baan komen.
 5. Afval in de prullenbakken en as in de asbakken. Binnen wordt niet gerookt.
 6. Niet op tafels en stoelleuningen zitten; geen tassen op tafels, stoelen en in looppaden.
 7. Leden gedragen zich in de geest van de KNLTB Fair Play regels en de 5 uitgangspunten van de Leusdense sportverenigingen:- Samen sporten we met plezier.
  – Hier ben je welkom, voel je welkom.
  – We hebben respect voor elkaar en voor de regels.
  – De club is er voor jou en jij bent er voor de club.
  – We gaan netjes om met onze accommodatie en materialen.
 8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is het aan het bestuur of haar vertegenwoordiging om een beslissing te nemen.

B. Openingstijden park

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

 

Zondag

9:00 – 24:00

9:00 – 24:00

9:00 – 24:00

9:00 – 24:00

9:00 – 24:00

9:00 – 17:00 (1 okt. – 1 apr.)

9:00 – 13:00 (1 apr. – 1 okt.)

9:00 – 23:00

 

 

 

 

 

Bij competitie of toernooi gewijzigde openingstijden.
Aangegeven tijden zijn openingsuren clubhuis.
Banen zijn toegankelijk tot donker.

Bij competitie of toernooi gewijzigde openingstijden.

De baanverlichting gaat om 23.00 uur uit. Bij officiële wedstrijden of evenementen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De baanverlichting wordt bediend door beheerder of parkmanager.
In de zomervakantie gelden andere openingstijden en deze worden vermeld op de website en in het clubhuis.

C. Baanreservering (afhangrecht | speelrecht)

 1. Je hebt alleen speelrecht met een geldig label van het lopende seizoen voorzien van pasfoto of met een introductielabel. Dit label is persoonlijk en mag niet worden uitgeleend. Indien een onjuist gebruik van de labels geconstateerd wordt, is het barpersoneel, parkmanager of een bestuurs-/commissielid gerechtigd dit label te verwijderen en de nodige maatregelen te treffen.
 2. Je mag alleen reserveren indien je persoonlijk op het park aanwezig bent en blijft tot de gereserveerde periode. Vooraf reserveren is niet toegestaan. Je mag alleen reserveren op die banen waar je afhangrecht hebt (zie baanindeling) en wel op de eerstvolgende speeltijd.
 3. Afhangen van banen is verplicht. Banen dienen te worden gereserveerd m.b.v. het elektronische afhangbord (zie instructie in bijlage). Het tijdstip waarop het speelrecht begint wordt automatisch bepaald door het elektronische afhangbord. Op het elektronische afhangbord word je via de optie ‘eerste vrije baan’ naar de baan verwezen die het eerst vrij komt.  Het is hierbij toegestaan om een eerst mogelijk vrije gravelbaan te kiezen, ook al zijn de smashcourtbanen vrij (kies op het afhangbord dan de optie ‘alle vrije banen’ en hang de eerst vrijkomende gravelbaan af).
 4. Via het elektronische afhangbord kun je op één van de daarvoor aangegeven banen de volgende speelrechten verkrijgen; met 2 of 3 labels: 30 minuten, met 4 labels: 45 minuten, met 1 label: geen speelrecht.
 5. Baanreservering voor training, toernooien en evenementen dient een half uur voor de aanvang van de betreffende periode te gebeuren voor zover dat in de baanindeling is aangegeven.
 6. Bij deelname aan activiteiten zoals competitie, toernooien, racketochtenden/-avonden is het door de deelnemers aan deze activiteiten niet toegestaan tussentijds op andere banen te spelen.

D. Introductie

 1. Introducés zijn toegestaan behalve tijdens activiteiten zoals competitie, clubkampioenschappen en toernooien;.
 2. De introductie geldt alleen voor de buitenbanen.
 3. Per lid kan één niet-lid worden geïntroduceerd. Het lid dat introduceert, is verantwoordelijk voor het naleven van de reglementen door de introducé.
 4. Een introducé mag maximaal 3x per seizoen geïntroduceerd worden.
 5. De introducé dient een introductiepasje te gebruiken en na gebruik terug te brengen (tegen betaling verkrijgbaar aan de bar).
 6. Kosten voor de introductie zijn € 3,– voor een junior en € 5,– voor een senior. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of iemand al lid is van een andere tennisvereniging. Juniorleden die een lid van een andere ITA-vereniging introduceren, kunnen voor deze introducé tijdens de schoolvakanties gratis een introductiepas krijgen.

E. Baanindeling

 1. A. Werkdagen. Baan 1 t/m 6: tot 18.30 uur gelden gelijke rechten voor iedereen, na 18.30 uur alleen senioren. Baan 7 t/m 12: tot 21.00 uur gelden gelijke rechten voor iedereen, na 21.00 uur alleen senioren.
  B. Op zaterdag, zondag, christelijke- en nationale feestdagen gelden gelijke rechten voor iedereen. Bovenstaande regeling geldt alleen tot het begin van de zomervakantie. Daarna gelden voor senioren en junioren gelijke rechten.
 2. Tijdens competitiedagen (gedurende de speeluren) en tijdens toernooien en evenementen: geeft het elektronische afhangbord het aantal beschikbare banen aan.
 3. Training onder leiding van een trainer. Bij volledige recreatieve bezetting van de buitenbanen kan maximaal op 2 banen tegelijk training op de buitenbanen plaatsvinden. Eventuele overige trainingen vinden dan op de (binnen-)banen 11 en 12 plaats.
 4. Bij volledige bezetting van de buitenbanen tijdens de zomerperiode kunnen de (binnen-)banen 11 en 12 ook recreatief worden gebruikt. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van bij de ondergrond passend en schoon schoeisel.
 5. Bij regen gelden de volgende voorrangsregels voor de binnenbanen 11 en 12 en de smashcourt banen 5 en 6: 1. training; 2. competitie; 3. verenigingsactiviteiten; 4. vrij spelen.
 6. Officiële wedstrijden onder de vlag van KNLTB of ITA georganiseerde competities en toernooien, hebben altijd voorrang boven clubgebonden recreatietennis.
 7. Het is mogelijk dat het bestuur, parkmanager, groundsman, trainers of de beheerder nadere aanwijzingen voor de baanindeling geven, die afwijken van bovengenoemde regels.

F. Baanonderhoud

 1. De beheerder, de parkmanager, de groundsman en bestuursleden hebben het recht het spelen op één of meerdere banen op te schorten.
 2. Je bent verplicht na iedere speelperiode de banen te slepen volgens de sleepinstructie (zie o.a. bordjes bij de banen) en daarna de sleepnetten op de aangegeven plaatsen op te hangen.
 3. Bij nachtvorst of neerslag wordt door de parkmanager, groundsman, beheerder, bestuurslid of VCL aangegeven wanneer de banen weer bespeelbaar zijn.
 4. Deponeer afval in de daarvoor bedoelde afvalbakken. Laat geen rommel, zoals deksels, lege ballenblikken, flesjes e.d. op de banen achter.
 5. Loszittende lijnen, netten, andere ‘gebreken’ op het park e.d. doorgeven aan beheerder, groundsman of parkmanager.
 6. Onderhoudsregels begin buitenseizoen (eerste weken): na iedere 15 minuten 5 minuten slepen (tijdens officiële wedstrijden na iedere set).De oneffenheden die tijdens het spelen door bijvoorbeeld een sliding, harde afzet of draai ontstaan, worden direct dichtgeschoven en aangestampt.
sleepinstructie

G. Regenregels

 1. Bij regen direct de baan af en niet vegen.
 2. Stopt het met regenen, dan nog een half uur wachten alvorens de baan weer op te gaan. Is er sprake van plassen op de baan, wacht dan eerst tot deze weg zijn. Ook daarna nog minimaal een half uur wachten voor je weer gaat spelen.
 3. Er mag niet gesponst of geveegd worden om plassen te verwijderen zonder aanwijzingen van groundsman, parkmanager, beheerder of toernooi- of competitieleider.
 4. Wacht tot de banen worden vrijgegeven door de groundsman, parkmanager, beheerder of toernooi- of competitieleider.

H. Rekening houden met buren

Ons sportpark ligt in een woonwijk. Voor ons als vereniging is het erg belangrijk om de relatie met onze buren goed te houden en een ‘open’ vereniging voor onze omgeving te zijn. Daarbij past dat we onze buren geen overlast willen bezorgen. Daarom gelden de volgende regels:

 1. Na 23.00 uur wordt er niet meer getennist en alle baanverlichting gaat uit. Bij officiële wedstrijden of evenementen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
 2. Zodra het kan gaan de lichten op baan 7-10 als eerste uit. Wanneer banen leeg zijn in de loop van de avond, verhuis dan naar banen 1-6.
 3. Vermijd schreeuwen, vloeken en gooien van rackets op de baan.
 4. Op het terras moet ’s avonds gedempt worden gepraat.
 5. Bij vertrek van het park ’s avonds niet luidruchtig praten of toeteren op de parkeerplaats.