Lesreglement LTV Leusden

Lesreglement LTV Leusden

• Een lesuur zomer- of herfsttraining buiten bestaat uit 50 minuten les, een half lesuur uit 25 minuten.
• Een lesuur wintertraining in de hal bestaat uit 60 minuten.
• LTV Leusden bepaalt de indeling van trainingen:

o LTV Leusden bepaalt de groepsindeling waarbij variatie van groepen en trainers zoveel mogelijk wordt nagestreefd
o Indien LTV Leusden het noodzakelijk acht, kunnen wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. Hierover vindt overleg plaats met de leerling.
o In het algemeen trainen senioren in groepen van 4 en junioren in groepen van 8.
o LTV Leusden heeft het recht om een groep te laten vervallen als deze niet volledig is.
o Indien een groep leerlingen met een kleiner aantal wil trainen, kan dit in overleg met de trainer en worden de kosten naar rato door het aantal leerlingen gedeeld.
o LTV Leusden behoudt zich het recht voor om een leerling extra toe te voegen aan een groep, waardoor gerouleerd moet worden (bijv. 5 leerlingen bij een groep van 4). Ook in dit geval worden de kosten gedeeld door het aantal leerlingen.
o De indeling van de lesgroepen, de lestijden en het lesrooster worden per e-mail gecommuniceerd.

• LTV Leusden streeft ernaar de lessen te allen tijde door te laten gaan. Mochten de banen onverhoopt toch onbespeelbaar zijn en mocht de training niet in de hal kunnen plaatsvinden, meldt de trainer de training af per telefoon of SMS. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de trainer. Uitgevallen lessen worden ingehaald. De vorm en groep waarin dit gebeurt, kan echter afwijken van de gebruikelijke training.
• Bij uitval van de training door ziekte van de leraar of door een aan de leraar toe te rekenen oorzaak, zal de training worden vervangen of op een later tijdstip worden ingehaald.
• Trainingen die om welke reden dan ook verzuimd worden door de leerling (ziekte, blessure, verhuizen etc.), zijn voor rekening van de leerling. Bij afwezigheid meldt de leerling dit zo tijdig mogelijk bij de trainer. Seniorleden hebben wel het recht om in overleg iemand van gelijke sterkte de training over te laten nemen.
• De leerling is verplicht om in tenniskleding en met de juiste tennisschoenen de training te volgen. Zo niet, dan heeft de trainer het recht om de leerling te weigeren voor de training.
• Met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier (aanmelding) gaat de leerling akkoord met de lesvoorwaarden en de financiële consequenties daarvan.
• Bij plaatsing na aanmelding is de leerling verplicht het verschuldigde lesgeld te voldoen. Wanneer de leerling zich alsnog terugtrekt, volgt géén restitutie van het lesgeld. Terugtrekking dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
• Het volgen van tennislessen en het gebruik van de (baan) faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico:

o De trainers en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel.
o De trainers en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan.

• De trainingskosten worden via automatische incasso geïnd.

Het Lesreglement van LTV Leusden is ook als pdf te downloaden, klik daarvoor hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *